Szkoła Podstawowa Specjalna nr 177 im. Marii Konopnickiej
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Szkoła Podstawowa Specjalna nr 177 im. Marii Konopnickiej > Menu Przedmiotowe > Deklaracja dostępności > Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

  Drukuj
 

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 177 w Warszawie

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 177 w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 177 w Warszawie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2012-11-26
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2012-11-26

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 1. Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.
 2. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
 3. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
 4. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
 5. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
 6. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
 7. Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
 8. Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
 9. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Izabela Sokołowska, isokolowska@eduwarszawa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 022 822 06 42. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

Sposób dojazdu

Budynek znajduje się przy ulicy Szczęśliwickiej 45/47.

Dojścia piesze są od ulic Szczęśliwicka, Dobosza. Przejścia dla pieszych nie posiadają sygnalizacji dźwiękowej. Na trasie dojścia do budynku występują pojedyncze przeszkody: drzewa, słupki na przejściach, stojaki dla rowerów.

Najbliższa stacja Warszawa Zachodnia znajduje się w odległości ok. 1000 m. Dojście na perony jest możliwe za pomocą schodów i wind.

Najbliższe przystanki tramwajowe i autobusowe: Dobosza 01, 02 (autobusy: 157,184,521), znajdują się w odległości do 260 m.  Bitwy Warszawskiej 1920r. 03, 04 (tramwaje: 1,7,9,14,15,25) znajdują się w odległości do 900 m.

Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się przy ulicy Szczęśliwickiej. Parking znajduje się również przy budynku szkoły.

W bliskiej odległości nie znajduje się postój taksówek.

Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: www.wtp.waw.pl

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

Wjazd na parking od ul. Szczęśliwickiej, wejście główne od ulicy Dobosza. Wejście główne dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. W holu głównym znajduje się recepcja. Recepcja oraz sekretariat szkoły bez barier architektonicznych. Na poziomie parteru budynek nie posiada barier architektonicznych. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym. Szkoła nie posiada toalety przystosowanej dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek nie posiada windy, brak dostępu dla osób niepełnosprawnych na wyższe kondygnacje. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Informacja o rozkładzie pomieszczeń jest udostępniona w formie wizualnej. Możliwość ewakuacji według ogólnych zasad obowiązujących w szkole. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

 
 
Wprowadził Szczęch Hubert 30-03-2021
Aktualizujący Szczęch Hubert 30-03-2021
Zatwierdzający Nowakowska Elżbieta (Szkoła Podstawowa nr 177) 30-03-2021
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 30-03-2021
Liczba odwiedzin: 204